sobota, 29 września 2018

Project klasy 1a

MY POSTCARD
Klasa 1a podczas zajęć z języka angielskiego przygotowywała project pod tytułem "My postcard". Uczniowie pisali w języku angielskim krótkie pozdrowienia wakacyjne. Kartki musieli samodzielnie zaprojektować oraz naklejali znaczki.